COR Visió Plus Corredissa RPT

Descripció

Sistema de corredissa minimalista, indicat per a grans dimensions.
Permet la màxima lluminositat amb la mínima secció vista d’alumini.
Permet emmagatzemar composicions de vidre que garanteixen les millors prestacions acústiques i tèrmiques.
Incorpora la possibilitat d’obertura motoritzada.

 

Descripció

Gruix màxim de vidre: 54 mm
Conjunts: Marc – 180 mm; 278 mm tricarril / Fulla – 69 mm
Grossor del perfil: Porta 2,0 mm
Longitud de la tira de poliamida: 18 a 40 mm
Possibilitats d’obertura:
Corredissa de 2, 3, 4, i 6 fulles.
Possibilitat mono i tricarril (1 fulla + un fixe)(2 fulles + 1 fixe)
Possibilitat de trobades a 90º sense trencallums

Acabats:
Possibilitat de sistemes bicolors
Recobriment en pols de color (RAL, maltractades i aspres)
Revestiment en pols d’efecte de fusta
Recobriment en pols antibacterià
Anoditzat 

Dimensions màximes / fulla:
Ample (L) = 4.000 mm
Alçada (H) = 4.000 mm

Pes màxim / fulla: 400kg Manual; 700kg Motoritzada
Consulta sobre el pes màxim i les dimensions segons els tipus