S'estan mostrant 15 resultats

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

PVC – 84 Passivhaus Fulla Oculta

Descripció

Sistema de hoja oculta de 84 mm de Profundidad de marco.

Sección vista exterior de solo 90 mm.

Uw desde 0.71 (W / m²K)

Certificada por el prestigioso instituto alemán Passivhaus

 

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

PVC – 84 Fulla Oculta

Descripció

Sistema de hoja oculta de 84 mm de Profundidad de marco.

Sección vista exterior de solo 90 mm.

Uw desde 0.74 (W / m²K)

 

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

COR – 80 Passivhaus

Descripció

Sistema abisagrat de Canal Europeu .

Valor de transmitància Uw des només 0,66 W / m² K.

La versió estàndard, aconsegueix baixos valors de transmitància de finestra UW de fins a 0.8 W / m² K.

Capacitat d’envidrament de fins a 65 mm.

El comportament que presenta en els assajos AEV, la converteixen en la finestra amb millors prestacions d’estanquitat, permeabilitat i resistència al vent per a garantir la major protecció enfront dels agents atmosfèrics més adversos.

 

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

PVC A-84 Abissagrada

Descripció

Perfileria de 6 camares en fulla i marc.
El mateix reforç en marc, fulla, travesser i inversor.
Junta d’estanqueïtat coextruïda.

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

COR – 70 Industrial RPT

Descripció

Sistema de finestra amb frontissa de 70 mm de profunditat de marc
Varetes de poliamida tubulars de 35 mm
Valor de transmitància des de només 0.9 W / m² K
Capacitat de vidre de fins a 55 mm
Presenta la possibilitat d’incorporar ferramenta amb frontisses ocultes i ferramenta de seguretat Evo Security

 

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

PVC ALCOVER

Descripció

Fusteria mixta que uneix les presentacions estètiques de l’alumini amb els beneficis integrals del PVC.
Possibilitat de muntatge recte o al biaix.
Disponible en tota la gamma d’anoditzats i lacats en l’exterior i en base blanca o foliat a l’interior.

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

PVC A-84 Passivhaus

Descripció

Sistema de finestra amb frontissa de PVC de 84 mm de profunditat de marc
Perfileria de 6 càmeres interiors en marc i fulla
Valor de transmitància des de només 0.66 W / m² K
Certificada pel prestigiós institut alemany Passivhaus

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

PVC A-70

Descripció

Sistema abisagrat de 70 mm de profunditat de marc
Capacitat màxima de vidre de 40 mm
5 càmeres interiors en marc i fulla
Presenta diferents estètiques en el disseny del full: recta, achaflanada i corba.

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

COR – Galicia Premium Alumini – Fusta RPT

Descripció

Sistema mixt d’alumini-fusta amb trencament de pont tèrmic de 66,4 mm.
Amb una estètica similar i millorades prestacions tèrmiques i acústiques que la versió anterior d’aquest sistema.
Està format per perfils exteriors d’alumini acoblats amb varetes de poliamida.

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

COR – 80 Fulla Oculta RPT

Descripció

Sistema de fulla oculta de 80 mm de profunditat de marc
Secció vista de sol 66 mm
Uw desde 0,8 (W/m²K)
Major lluminositat
Presenta la possibilitat d’incorporar la ferramenta amb frontisses ocultes i ferramenta de seguretat Evo Security

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

COR – 80 Industrial RPT

Descripció

Possibilitat d’incorporar ferramenta amb frontisses ocultes.
Possibilitat d’incorporar ferramenta de seguretat EvoSecurity.

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

COR – 70 Fulla Oculta RPT

Descripció

Sistema de fulla oculta de 70 mm de profunditat de marc
Secció vista exterior de només 66 mm
Major superfície envidrada
Major lluminositat
Presenta la possibilitat d’incorporar ferramenta amb frontisses ocultes i ferramenta de seguretat Evo Security

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

COR – 60 RPT

Descripció

Sistema de finestra amb frontissa de 60 mm de profunditat de marc
Ruptura de pont tèrmic de 24 mm
Reducció acústica fins a 48 dB
Capacitat de vidre de fins a 46 mm
Presenta la possibilitat d’incorporar ferramenta amb frontisses ocultes i ferramenta de seguretat Evo Security
Possibilitat de fulles i filets rectes i corb

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

COR – 3500 RPT

Descripció

Sistema de finestra amb frontissa de 54 mm de profunditat de marc
Ruptura de pont tèrmic de 24 mm
Reducció acústica fins a 46 dB
Possibilitat de fulles i filets rectes i corbs
Presenta la possibilitat d’incorporar ferramenta amb frontisses ocultes i ferramenta de seguretat Evo Security

Aluminis MercadéAluminis Mercadé

COR – 2300

Descripció

Possibilitat de fulles i filets rectes i corbs
Possibilitat d’incorporar ferramenta amb frontisses ocultes.
Possibilitat d’incorporar ferramenta de seguretat Evo Security